Test

 

RGMCONSULT

 

 

Resultater Gennem Mennesker

Test

 

Vi har stor erfaring med at gennemføre ledelses- og organisationsforløb, som er bygget op omkring personlighedstest. Testpersonernes testprofil spejles op i mod ledelsesgrundlaget, styringsfilosofien, værdierne m.v. På den måde øges den enkeltes bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder i en direkte sammenhæng til de forventninger, der stilles ledere organisationen. Denne viden kan deles til resten af organisationen på forskellige måder- dog altid i respekt for den tavshedspligt, som skal være tilstede i forbindelse med testtagning.

Disse forløb følges ofte op af en række lederseminarer, hvor ledelsesgrundlaget, styringsfilosofien og værdierne er dagordenen i forhold til de udfordringer der findes i organisationen. På den måde kan der f.eks. arbejdes med ledelsesgrundlaget samtidig med, at der arbejdes med nogle af de udfordringer, der altid er i en organisation.

Vi benytter endvidere ofte gruppetest i situationer, hvor man ønsker at effektivisere team.

RGMconsult efterlever ”Retningslinier for brug af test i erhvervslivet” og i overensstemmelse med de test-etiske retningslinier benyttes udelukkende konsulenter, der er certificeret i anvendelsen af den valgte test.

 

 

RGMconsult Møllevej 18 DK4180 Sorø. T: +4525363913 M: rgmconsult@rgmconsult.dk H: www.rgmconsult.dk