RGMconsult

 

RGMCONSULT

 

 

Resultater Gennem Mennesker

Velkommen til RGMconsult

 

 

RGMconsult hjælper organisationer med at skabe

 

 

RESULTATER GENNEM MENNESKER‹‹

 

Vores fokus er rettet mod den offentlige sektor samt relaterede organisationer.

 

Vores kerneydelser er ledelses- og organisationsudvikling samt arbejdet med udvikling af strategier og deres implementering. Endelig gennemfører vi også rekrutteringsopgaver.

 

Vi samskaber vores indsatser sammen med vores kunder, så de rettes specifikt mod deres behov.

 

Vi har en række samarbejdspartnere og kan løse opgaver på institutionsniveauet på forvaltningsniveauet og i hele organisationen.

 

Vi anvender kun konsulenter med solid konsulent- og ledererfaring.

RGMconsult Møllevej 18 DK4180 Sorø. T: +4525363913 M: rgmconsult@rgmconsult.dk H: www.rgmconsult.dk