Strategi

 

RGMCONSULT

 

 

Resultater Gennem Mennesker

Strategi

 

Vores fokus ligger i at få ideer op til overfladen, samt i at udvikle kompetence og evne hos medarbejdere og ledere og udfordre deres mod og vilje til at føre planene ud i livet.

 

Det er en forudsætning, at lederne og medarbejderne går fuldt og helt ind for, at organisationen skal gøre det bedst muligt. Derfor må den strategi, der lægges genspejle de antagelser lederne og medarbejderne gør sig indenfor deres fagområde. Det er helt afgørende at tage hensyn til disse antagelser. Som regel kræves der en betydelig indsats for at få ændret disse antagelser, og det er meget af den indsats, der må gøres ved strategiske tiltag – det logiske ved et strategisk valg er sjældent nok i sig selv.

 

I forbindelse med startegiimplementeringen tages udgangspunktet først og fremmest i medarbejderes og lederes antagelser, men vi har samtidig stor opmærksomhed på på andre opmærksomhedsområder, som kan virke fremmende eller bremsende for en succesfuld implmentering: kontrol-, ressource-, kultur-, magt, og organiseringselementet.

RGMconsult Møllevej 18 DK4180 Sorø. T: +4525363913 M: rgmconsult@rgmconsult.dk H: www.rgmconsult.dk