Rekruttering

 

RGMCONSULT

 

 

Resultater Gennem Mennesker

Rekruttering af ledere

 

“Ny leder -

nye muligheder...”

 

Det er en stor og ansvarsfuld opgave at ansætte en ny leder i en virksomhed – ikke mindst, når det drejer sig om en leder på en skole. Men det er også tidspunktet, hvor nye muligheder kan opstå og implementeres hurtigt.

 

RGM Consult tager højde for de organisatoriske muligheder, der opstår i forbindelse med rekrutteringsforløb.Dette sker typisk ved et procesforløb, hvor bestyrelsen og andre kernepersoner - eller hele personalegruppen - udfordres på den eksisterende praksis og en ønsket fremtid, hvor virksomhedens vision, strategi, mission og værdier må være afklarede.

 

Organisationer, som ikke er afklarede på deres kulturelle grundlag og ønsker til fremtiden oplever ofte, at et lederskifte ikke skaber de forventede resultater.

Da vi ansatte ny skoleleder på Sorø Privatskole, skrev den konstituerede skoleleder, Lene Topshøj:

 

”RGMconsult formåede gennem et grundigt og involverende forarbejde, at gøre os trygge ved, at vi nok skulle finde den rigtige til jobbet…”Vi er blevet langt mere bevidste om vejen, der ligger foran os, og vi er på vej”

 

“Ord gør det ikke alene”

 

Det er lykkes for mange aspiranter at få tilbudt et lederjob, blot fordi de er velformulerede.

Derfor er vi grundige med at komme omkring alle ansøgernes evner og karaktertræk. I et rekrutteringsforløb med RGMconsult vil ansøgerne altid få taget en personlighedstest, som spejler ansøgerne op i skolens kultur og ønsker til fremtiden.

 

“Et rekrutteringsforløb med virkning”

 

Et rekrutteringsforløb med RGM Consult vil mindst indeholde følgende elementer:

 

  • En tydeliggørelse af kulturen og fremtidsønsker gennem et involverende arbejde med bestyrelsen og andre kernepersoner
  • Udarbejdelse af job- og personprofil samt stillingsopslag; inkl. indrykning.
  • Kontakten til ansøgerne gennem hele forløbet.
  • Udvælgelse af ansøgere sammen med ansættelsesudvalget.
  • Første samtalerunde gennemføres som et struktureret interview med op til seks ansøgere.
  • Indhentning af referencer
  • Personlighedstestning af ansøgere, som inviteres til anden samtalerunde.
  • Anden samtalerunde, hvor ansættelsesudvalget i højere grad har ”spørgeretten”.
  • Facilitering i forbindelse med udvælgelse af den nye leder.
  • I forbindelse med samtalerne udfordres ansøgerne bl.a. med en række relevante skole- relaterede artikler eller cases.

 

“ RGMconsult ved noget om skoler...”

 

I forbindelse med opgaver på skoleområdet anvender RGMconsult altid konsulenter med et solidt branchekendskab; typisk gennem lang tid i konsulentbranchen suppleret med stillinger fra leder-, chef- og direktørniveauet i en kommune.

Vi har løst en lang række konsulentopgaver indenfor skoleområdet i Danmark og Norge.

 

”Jeg kan på det varmeste anbefale enhver bestyrelse eller ledelse at benytte RGM Consult til udviklingsarbejde – det har betydet syvmileskridt for vores skole”.

 

Skoleleder Berit Bonnesen, Bregninge Bjergsted Friskole

 

Hvis din skole står overfor at skulle ansætte ny leder er du velkommen til at kontakte RGM Consult til en uforpligtende samtale.

RGMconsult Møllevej 18 DK4180 Sorø. T: +4525363913 M: rgmconsult@rgmconsult.dk H: www.rgmconsult.dk