Aktuelt

 

RGMCONSULT

 

 

Resultater Gennem Mennesker

Aktuelt

 

Nedenstående tilbud gælder frem til uge 8 2014

 

En dag om ”ledelse af den frisatte medarbejder”

 

Varighed: En dag fra kl. 9-16

Målgruppe: Ledere på alle organisationsniveauer

 

I en tid med øget fokusering på moderne magt, øget individualisering og et ændret syn på begrebet selvledelse, rejser der sig en række spørgsmål om ledelse og organisationer.

 

Subjektets dannelse har fået nye betingelser for dets udfoldelse indenfor de sidste 130 år og ikke mindst siden 1970´erne. Her kom der for alvor fokus på den enkeltes muligheder og rettigheder til at udvikle egne normer og værdier. Dette har resulteret i, at vi i dag kan italesætte ”det frisatte menneske”.

 

Dette stiller helt nye krav til det ledelsesmæssige og organisatoriske. Lederne må have et meget stort kendskab til sig selv; han må ikke alene forstå sig på det at være menneske, men også på sig selv som menneske. For at give plads til andres værdier, må man kunne frigøre sig i en stund fra sine egne, og dette kræver, at man har et kendskab til dem.

 

Det er vigtigt, at ledelsen tager højde for disse værdier. Den enkeltes, fællesskabets og hele organisationens værdier skal kunne håndteres, fordi der ligger så utrolig mange ressourcer gemt her. Vi ønsker ikke længere kun medarbejdernes arbejdskraft, men hele deres sjæl og hjerte.

Dette opnår vi ikke alene gennem lønkroner, det må vi gøres os fortjent til gennem interesse og nærvær.

 

Dagens arrangeres i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og faciliterede forløb, hvor ledergruppen får mulighed for at relatere oplæggene til egen praksis

 

Oplæggene er baseret på Michel Foucault, Ole Fogh Kirkeby, Niklas Luhmann og Niels Åkerstrøm Andersen.

 

Pris: Inklusiv alt undtagen moms og ophold: 13.000 kr.

 

Narrativ ledelse

 

Varighed: Tre gange af to dage med fire ugers mellemrum. Alle dage fra kl. 9-16

Målgruppe: Ledere med direkte personaleansvar eller andre personalegrupper som arbejder med mennesker. Minimum 3 og max 12 deltagere pr. hold

 

Vi er summen af de historier, der fortælles om os, eller som vi fortæller om os selv. Det er disse fortællinger, der danner de værdier, vi hver især står på som mennesker.

Hver gang der kommer følelser i spil, er det fordi, der er noget vigtigt i spil. Følelser opstår, når den enkeltes værdier spiller sammen med omgivelserne. Når der er samklang mellem værdierne og de ydre påvirkninger, er de positive følelser i spil, mens en disharmoni mellem disse parametre skaber negative følelser.

 

Det er vigtigt, at ledelsen tager højde for disse følelser. Den enkeltes, fællesskabets og hele organisationens følelsesbarometre skal kunne håndteres, fordi der ligger så utrolig mange ressourcer gemt her. Vi ønsker ikke længere kun medarbejdernes arbejdskraft, men hele deres sjæl og hjerte. Dette opnår vi ikke alene gennem lønkroner, det må vi gøres os fortjent til gennem interesse og nærvær.

 

På de tre gange af to dage arbejdes der med teoretiske oplæg om det narrative aspekt, samtidig med at der trænes en række forskellige dialogiske værktøjer, som kan anvendes til arbejdet med at løse problematikker på arbejdspladsen. Den enkelte deltager vil gennemgå en personlig udvikling, med fokus på værdiafklaring.

 

Pris: Inklusiv alt undtagen moms og ophold:

•Op til 6 personer 50.000 kr.

•Mere end 6 personer, dog max 12 60.000 kr.

 

 

Neopir gruppetest af ledelsen

 

Varighed:

  • Det tager hver deltager ca. 40 minutter at tage testen elektronisk.
  • Der gives hver deltager en personlig testtilbagemelding på ca. 2 timer. (Max 4 tilbagemeldinger pr. dag)
  • Tilbagemelding i ledergruppen tager en dag fra kl. 9-17.
  • Målgruppe: Ledergrupper

 

Vi har stor erfaring med at testforløb af ledergrupper. Testpersonernes testprofil spejles ofte op i mod et aktuelat ledelsesgrundlag. På den måde øges den enkeltes bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder i en direkte sammenhæng til de forventninger, der stilles til ledere i organisationen.

Den benyttede test giver også ledergruppen et samlede billede af gruppens personlighedstræk og bidrager således til at skabe forståelse for hinanden og gruppens ”blinde pletter” i forhold til ledelsesgrundlaget.

 

RGMconsult efterlever ”Retningslinier for brug af test i erhvervslivet” og i overensstemmelse med de test-etiske retningslinier benyttes udelukkende konsulenter, der er certificeret i anvendelsen af den valgte test.

 

Vi har testet mere end 200 ledere i Skandinavien

 

Pris: Inklusiv alt undtagen moms og ophold:

 

  • Ledergrupper op til 4 personer 25.000
  • Ledergrupper op til 8 personer 35.000
  • I tilfælde af test at flere ledere aftales pris

 

 

RGMconsult Møllevej 18 DK4180 Sorø. T: +4525363913 M: rgmconsult@rgmconsult.dk H: www.rgmconsult.dk